Principals ?rees d?aplicaci? del IOGA

Equilibri f?sic i ps?quic.
Disminuci? de la tensi? arterial i muscular.muscular i de les articulacions.? i millora de problemes lumbars, cervicals i de la columna en general.
Resoluci? de problemes associats a cefalees, migranyes, problemes de insomni..
Protecci? i millora de afeccions respirat?ries, (asma, apnees…)
Agilitat mental, augment de la atenci?, de la concentraci? i de la mem?ria.
Rebaixa nivells d?ansietat, d?estr?s, i millora remarcablement els estats depressius.
Millora afeccions com la fibromialgia.

Ioga

El Ioga es una Ci?ncia mil?len?ria. Es una pr?ctica que es mant?, a trav?s dels anys, sense veure?s afectada per modes o esnobismes que fan que de tant en quant aparegui una pr?ctica ?nova? que pret?n ser mes moderna. La pr?ctica del Ioga, dirigida i ensenyada per un professor/ra, rigor?s, competent i degudament format, aporta equilibri f?sic i ps?quic, permet flexibilitat i for?a en l?estructura f?sica del practicant (articulacions, vertebres lumbars, dorsals o cervicals, esquena…) i tamb? una notable millora de les funcions superiors: concentraci?, atenci?, mem?ria. La combinaci? de Ioga i relaxaci? permet fer front als problemes quotidians amb mes serenitat, i es un ant?dot cient?ficament comprovat contra l?insomni, la depressi?, i la ansietat en totes les seves manifestacions: atacs de p?nic, ansietat generalitzada, f?bies, estr?s agut.; La seva pr?ctica es tamb? un gran preventiu contra la aparici? de malalties cardiovasculars, problemes de tensi? arterial, etc… Les sessions rigorosament impartides no presenten cap contraindicaci? en casos de h?rnies discals, v?rtebres mes o menys afectades, espondilosis, artrosi… ans al contrari, permet refor?ar columna i musculatura. Tampoc hi ha contraindicacions en casos de patir Fibromi?lgia o S?ndrome de Fatiga Cr?nica (SFC). El Ioga es una pr?ctica f?sica (es treballa el cos intensament), que es combina amb treball mental.

Meditaci?

Meditar vol dir deixar en rep?s pensaments i emocions. La pr?ctica regular de la meditaci? beneficia l?estat d??nim, allunya l?ansietat i refor?a el sistema immunol?gic. Meditant s?activa la funci? del l?bul fronto-temporal, i en els centres de la mem?ria s?ha comprovat un augment de producci? de neurotransmissors tals com la Serotonina o la Dopamina, ?ntimament relacionats amb els nostres estats an?mics.

Pranayama

Es tracta d?una s?rie de t?cniques de control respiratori. No es nom?s respirar b?, si no que es treballa per disciplinar els ?rgans encarregats de regular l?admissi? i l?expulsi? de l?aire. L?efic?cia del control respiratori dep?n en gran mesura de l?equilibri del sistema nervi?s, equilibri que es treballa amb aquesta pr?ctica de control respiratori.